Księża wolności 1914-1981

Urodził się 21. stycznia 1912 roku w Wicyniu, gdzie ukończył szkołę powszechną. W 1930 roku zdał maturę w Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Złoczowie i został studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zrezygnował je