Księża wolności 1914-1981

Urodził się 23 września 1921 roku w Lublinie, w rodzinie szewca Stanisława i Feliksy z domu Kowalskiej. Ukończył gimnazjum w Lublinie, a następnie w 1938 roku wstąpił do Zakonu Karmelitów we Lwowie, skąd przeniósł się do Krakowa, gdzie