Księża wolności 1914-1981

Urodził się 23 września 1921 roku w Lublinie, w rodzinie szewca Stanisława i Feliksy z domu Kowalskiej. Ukończył gimnazjum w Lublinie, a następnie w 1938 roku wstąpił do Zakonu Karmelitów we Lwowie, skąd przeniósł się do Krakowa, gdzie kontynuował studia na Wydziale Teologicznym.
Pod koniec 1940 roku aresztowany, wraz z innymi zakonnikami przez Niemców i osadzony w krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich. W czasie transportu udało mu się zbiec, po czym ukrywał się w Warszawie i Lublinie.
Na ręce Jana Morawca, oficera Narodowych Sił Zbrojnych, złożył przysięgę, przyjmując pseudonimy Mateusz i Rosa, by ostatecznie zostać szefem Pogotowia Akcji Specjalnej NSZ na miasto Lublin.
Po zajęciu Lubelszczyzny przez Sowietów Łuszczyński został szefem oddziału V łączności Komendy Okręgu NSZ. Został aresztowany 12 VII 1945 roku, poddany brutalnemu śledztwu i osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim, a następnie przewieziony na ul. Rakowiecką w Warszawie. W pierwszym powojennym pokazowym procesie, zwanym procesem lubelskiego PAS, lub procesem 23, przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie 19 III 1946 roku został skazany na karę śmierci. Zamordowany 24 V 1946 roku strzałem w tył głowy w świńskim chlewie.
Po 1989 roku, na wniosek rodzin zamordowanych, wyrok WSO w Warszawie został unieważniony w stosunku do wszystkich skazanych, a w 1995 roku na wniosek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Prezydent RP odznaczył pośmiertnie ks. ppor. Kazimierza Łuszczyńskiego Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.