Księża wolności 1914-1981

Urodził się 2 stycznia 1910 roku w małopolskiej wsi Moszczenica jako syn Jana i Katarzyny. Po latach, w testamencie, zapisał: dziękuję przede wszystkim moim rodzicom za łaskę chrztu świętego, za atmosferę religijną w domu, a że było nas dwanaścioro (