Księża wolności 1914-1981

Urodził się w miejscowości Pełczyn w diecezji lubelskiej jako najstarszy syn Antoniego i Marianny. Rodzice wychowali dzieci w duchu miłości Boga, Ojczyzny i bliźniego. Święcenia kapłańskie (20 czerwca 1937 r.) przyjął z rąk biskupa lubelskiego Marian