Księża wolności 1914-1981

Urodził się 10. V 1914 w Strzyżowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1939 roku, po czym objął parafię w Siennie w powiecie iłżeckim. Cieszył się dużym zaufaniem lokalnej społeczności, krzewiąc wśród młodzieży postawy religijno-patriotyczne.