Księża wolności 1914-1981

Urodził się 6. maja 1916 roku w Uszczynie, w powiecie piotrkowskim. Po zdaniu matury podjął studia w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, jednocześnie studiując filozofię i teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 14