Księża wolności 1914-1981

Urodził się 6. maja 1916 roku w Uszczynie, w powiecie piotrkowskim. Po zdaniu matury podjął studia w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, jednocześnie studiując filozofię i teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 14. czerwca 1942 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk bpa Teodora Kubiny. Następnie pracował jako wikariusz w parafiach: św. Anny w Kobielach Wielkich (1942-1944), św. Lamberta w Radomsku (1944-1950) i św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu-Pogoni (1950-1956).
W czasie wojny był kapelanem I batalionu 27. pułku piechoty AK dowodzonego przez Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Po wojnie spowiednikiem żołnierzy założonego przez „Warszyca” Konspiracyjnego Wojska Polskiego. We wrześniu, kiedy trwało Powstanie Warszawskie, opuścił Radomsko i przebywał z żołnierzami w lesie.
W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku był świadkiem rozbicia przez żołnierzy KWP komunistycznego więzienia w Radomsku, które znajdowało się naprzeciwko kościoła. 12 z nich skazano wkrótce w sali radomszczańskiego kina Kinema na karę śmierci. 9 maja 1946 roku księdza wyznaczono na spowiednika skazańców: W pomieszczeniu, gdzie miałem ich przyjmować stał połamany stół. Położyłem na nim bursę i wtedy oni pojedynczo przychodzili cała dwunastka. Po spowiedzi każdy chwytał mnie za szyję, żegnał się, całował, bo ja ich wszystkich znałem z lasu. Był wśród nich 18 letni chłopiec Leopold Słomczyński. Ks. Piwowarski bezskutecznie interweniował w sprawie skazanych.
W latach 1957-1969 był proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Trębaczewie. Kolejnymi placówkami duszpasterskimi były parafie: św. Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu (1969-1975) oraz św. Marcina w Kłomnicach (1975-1993). Zmarł 30. listopada 2005 roku w Domu Księży w Częstochowie i został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii w Witowie.