Księża wolności 1914-1981

Ks. Adam Michalski. Dzięki jego determinacji zaczął powstawać w 1979 roku pierwszy osiedlowy kościół w Przemyślu: na dawnym rolniczym przedmieściu miasta – Kmieciach, które propaganda nazywała osiedlem XXX-lecia PRL. Wbrew komunis