Księża wolności 1914-1981

Ks. Czesław Sadłowski urodził się 5 grudnia 1938 roku w Malinówce. Ze względu na kułackie pochodzenie komuniści utrudniali mu naukę, a rodzinę represjonowali. 6 czerwca 1967 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskie