Księża wolności 1914-1981

Ks. Czesław Sadłowski urodził się 5 grudnia 1938 roku w Malinówce. Ze względu na kułackie pochodzenie komuniści utrudniali mu naukę, a rodzinę represjonowali. 6 czerwca 1967 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Od 1969 roku organizował parafię św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej, co spotykało się z kontrakcjami komunistycznych służb, niszczeniem obiektów, zatrzymywaniem księdza, a nawet wyrokiem skazującym go na trzy miesiące pozbawienia wolności. Ks. Sadłowski odprawiał nabożeństwa w prywatnych domach i w plenerze, często łącząc je z projekcjami filmów. Na uroczystość konsekrowania kościoła w 1974 roku przez kard. Wyszyńskiego przybyło dziesięć tysięcy ludzi.
Na przełomie lat 70. i 80. parafia stała się miejscem spotkań działaczy opozycji demokratycznej. W 1977 roku ksiądz zainicjował petycję do Sejmu PRL (podpisaną przez ponad tysiąc osób z okolic Zbroszy Dużej) w obronie aresztowanych członków KOR i przetrzymywanych w więzieniach robotników Radomia. 9 września 1978 roku zawiązano Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. Plebania była obserwowana przez funkcjonariuszy SB, m.in. Adama Pietruszkę i Grzegorza Piotrowskiego. 7 stycznia 1982 roku podjęto próbę podpalenia plebanii.
Ksiądz Sadłowski uruchomił nielegalną drukarnię, radio parafialne, Uniwersytet Ludowy, bibliotekę, klub piłkarski i siłownię.