Księża wolności 1914-1981

Urodzony 17 listopada 1955 roku w Rożniatowie, zmarł 10 lutego 2019 roku w Sanoku. Posługę kapłańską pełnił w Zagórzu, Rzeszowie i Przemyślu. Kapelan Solidarności, bliski współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność w