Księża wolności 1914-1981

Urodzony 8 marca 1890 r. w Tarnopolu, zmarł 15 czerwca 1962 r. w Warszawie. Święcenia biskupie otrzymał 5 listopada 1933 r. w archikatedrze lwowskiej. W czasie II wojny światowej, mimo szykan okupanta niemieckiego i sowieckiego, pozostał we Lwowie. O