Księża wolności 1914-1981

Jan Zieja urodził się 1 marca 1897 r. w Ossie, zmarł 19 października 1991 r. w Warszawie
Od września 1939 r. był zaangażowany w walkę z Niemcami. 10 listopada 1939 r. w Kościele Garnizonowym przy ul. Długiej w Warszawie przyjmował przysięgę organizatorów Tajnej Armii Polskiej. Współpracował z Radą Pomocy Żydom Żegota.
Podczas powstania warszawskiego był kapelanem pułku Baszta walczącego na Mokotowie.
W latach 1950 - 1959 był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie. W grudniu 1975 r. podpisał List 59 - przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. Był jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Współpracował z NSZZ Solidarność.