Księża wolności 1914-1981

Ks. Wacław Karłowicz urodzony 15 września 1907 roku w Łasi we wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy. Współpracownik AK, brał udział w tajnym nauczaniu. W jego mieszkaniu znajdował się punkt kontaktowy dla kurierów podziemnych, pod