Księża wolności 1914-1981

Ks. Wacław Karłowicz urodzony 15 września 1907 roku w Łasi we wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy. Współpracownik AK, brał udział w tajnym nauczaniu. W jego mieszkaniu znajdował się punkt kontaktowy dla kurierów podziemnych, podróżujących na trasie Warszawa Londyn. Podczas powstania warszawskiego był kapelanem batalionu Gustaw - Antoni, na Starym Mieście przy ul. Długiej 7 stworzył największy szpital powstańczy. Po wojnie, w rocznice powstań i świąt narodowych, odprawiał nabożeństwa patriotyczne. W 1979 r. współtworzył Konspiracyjny Komitet Katyński. Był inicjatorem budowy pierwszego w Polsce pomnika ofiar zbrodni katyńskiej na warszawskich Powązkach w 1981 r. W 1995 r. powołał Stowarzyszenie Olszynka Grochowska. Zmarł 8 grudnia 2007 r. w Warszawie.