Księża wolności 1914-1981

Ks. generał Witold Kiedrowski, urodzony 16 kwietnia 1912 r. w Buku Pomorskim, zmarł 20 stycznia 2012 r. w szpitalu im Leopolda Bellana w Paryżu. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. , m.in. bitwy nad Bzurą. W ramach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej działał w Biurze Informacji Prasowej przy Delegaturze Rządu na Kraj. Aresztowany przez Niemców w styczniu 1942 r. , torturowany w Alei Szucha. Skazany na karę śmierci, wypuszczony dzięki przekupieniu oficera Gestapo. Więzień Majdanka, KL Auschwitz, gdzie z narażeniem życia pomagał współwięźniom, organizując m.in. tajne dostawy lekarstw i szczepionek. Po wojnie został na emigracji we Francji, gdzie prowadził szeroką działalność patriotyczną i społeczną.