Księża wolności 1914-1981

Ks. Zygmunt Kaczyński urodził się 15 października 1894 roku w Kaczynie, zmarł 13 maja 1953 w Warszawie. Już przed wojną działał społecznie i politycznie w ruchu chadeckim, był posłem na Sejm, redaktorem pism katolickich i dyrektorem Katolickiej Agenc