Księża wolności 1914-1981

Biskup Herbert Bednorz podczas posługi szczególny nacisk położył na duszpasterstwo robotników. Z myślą o nich organizował pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Był teologiem i