Księża wolności 1914-1981

Bohaterem odcinka jest ksiądz bp Czesław Kaczmarek. Był biskupem diecezji kieleckiej w latach 1938-1963. W 1946 roku powołał komisję do zbadania pogromu kieleckiego, którego raport z ustaleń komisji przedłożył ambasadorowi amerykańskiemu. Ściągnęło to na Kaczmarka zainteresowanie funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 20 stycznia 1951, razem z Janem Danilewiczem, autorem raportu, został aresztowany pod zarzutami szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz Stolicy Apostolskiej. 26 sierpnia 1963 roku bp Kaczmarek zmarł po wieloletnim wyczerpującym fizycznie i psychicznie śledztwie.