Księża wolności 1914-1981

Zamiarem cyklu jest pokazanie kapłanów Kościoła Katolickiego, którzy walczyli o polskość i wiarę w XX wieku. Trzeba ich przypominać szczególnie w sytuacji, kiedy nieco zapomniane stają się wartości przez wieki utożsamiane z triadą: Bóg, Honor, Ojczyzna. Wyjątkowe miejsce w panteonie księży wolności zajmują tacy kapłani jak wciąż mniej eksponowany ks. Jan Zieja, ks. Franciszek Blachnicki, czy ks. gen. Witold Kiedrowski. Mamy także kapelanów Solidarności, począwszy od tych bardziej znanych ofiary czasów pogardy, jak ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Stefan Niedzielak, ks. Sylwester Zych, czy ks. Stanisław Suchowolec, po tych niemal zapomnianych jak bp Herbert Bednorz, ks. Hilary Jastak, czy żyjący do dziś ks. Stanisław Małkowski i ks. Jan Sikorski.