Księża wolności 1914-1981

Zamiarem cyklu jest pokazanie kapłanów Kościoła Katolickiego, którzy walczyli o polskość i wiarę w XX wieku. Trzeba ich przypominać szczególnie w sytuacji, kiedy nieco zapomniane stają się wartości przez wieki utożsamiane z triad