Księga przestrzeni

Bardzo rzadkie przykłady nowoczesnej architektury na terenach wiejskich oraz nowoczesnej ruralistyki. Od wiejskiej świetlicy po solidne budynki użyteczności publicznej. Przyglądamy się też inspiracjom, które współcześni architekci czerpią z tradycji ludowego budownictwa. Temat dopełnia architektura nowych budynków skansenu architektury wiejskiej oraz moda na domy jednorodzinne naśladujące formę stodoły.