Księga przestrzeni

Budynki stanowiące efekt poszukiwań w zakresie architektury ekologicznej − bardziej przyjaznej środowisku naturalnemu, lepiej wpisanej w krajobraz i odpowiadającej na wyzwania, jakie niesie kryzys klimatyczny. Pojawią się tu zielone dachy i zie