Księga przestrzeni

Projektowanie na pustej działce jest wygodne, ale architekci coraz częściej projektują nowe w starym. Pełen przemysłowych reliktów teren po słynnej fabryce wódek, nieczynnej kopalni węgla kamiennego czy zakładach włókienniczych, to fascynujące wyzwanie dla projektanta muzeum albo hotelu. Poznajemy także trudną historię wybitnego dzieła architektury socmodernizmu z lat 60. i losy największego z ocalonych zabytków architektury drewnianej.