Księga przestrzeni

Projektowanie na pustej działce jest wygodne, ale architekci coraz częściej projektują nowe w starym. Pełen przemysłowych reliktów teren po słynnej fabryce wódek, nieczynnej kopalni węgla kamiennego czy zakładach włókienniczych,