Księga przestrzeni

W odcinku przegląd inwestycji mieszkaniowych, których architektura, dzięki oryginalności formy, niezwykłej lokalizacji lub szczególnemu kontekstowi urbanistycznemu a często dzięki wszystkim tym czynnikom, jest architekturą niepowtarzalną. Pokażemy tu inwestycje adresowane do wąskiej grupy obywateli, jednak mogące stanowić wzory dla architektury bardziej masowej.