Księga przestrzeni

W odcinku przegląd inwestycji mieszkaniowych, których architektura, dzięki oryginalności formy, niezwykłej lokalizacji lub szczególnemu kontekstowi urbanistycznemu a często dzięki wszystkim tym czynnikom, jest architekturą niepowtarzaln