Księga przestrzeni

Odcinek poświęcony większym zespołom mieszkaniowym - współczesnym rozwiązaniom zagadnienia osiedla mieszkaniowego. Zaprezentujemy osiedla o różnej skali i charakterze, również spoza wielkich miast. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniu budownictwa komunalnego, urbanistycznym kontekstom budowy osiedli a także problemowi rewitalizacji blokowisk z okresu PRL.