Księga przestrzeni

W odcinku omówimy architekturę władzy - w tym przede wszystkim budynków realizowanych na potrzeby administracji samorządowej i sądownictwa. Położymy nacisk na porównanie form stosowanych w centrum i na prowincji, zastanowimy się jakie środki architektoniczne przystoją budynkom publicznym powstającym z pieniędzy podatników a jakich należy unikać.