Księga przestrzeni

W odcinku pokażemy budowle o charakterze muzealno-wystawienniczym a także założenia pomnikowe. Wszystkie związane z historią Polski, także tą najdawniejszą. Szczególny nacisk położymy jednak na obiekty związane w historią najnowszą i zastanowi