Księga przestrzeni

Co architekt robi w rezerwacie: beton architektoniczny w służbie popularyzacji osiągnięć nauki. Czy nauka potrzebuje dobrej architektury? Campus – zespół budynków dydaktycznych czy obszar szczególnych wymagań estetycznych? Harmonia i rytm – jak architektura może tworzyć przestrzeń sprzyjającą skupieniu.