Księga przestrzeni

Rozdział 1. Kształty pamięci i emocji Muzea – pomniki. Budynki strzegące pamięci, nośniki emocji i znaczeń. Czy dobra architektura może być emocjonalna? Czy architektura symboliczna może być dobrą architekturą? Amor vacui i horror vacui czyli s