Księga przestrzeni

Program prezentujący zagadnienia współczesnej architektury i urbanistyki w Polsce po roku 1989 poprzez konkretne realizacje: zarówno dzieła uznanych osobowości architektury polskiej ostatniego ćwierćwiecza, jak i projekty młodych pracow