Księga przestrzeni

Program prezentujący zagadnienia współczesnej architektury i urbanistyki w Polsce po roku 1989 poprzez konkretne realizacje: zarówno dzieła uznanych osobowości architektury polskiej ostatniego ćwierćwiecza, jak i projekty młodych pracowni. Prowadząca program dziennikarka, prezeska Fundacji Bęc Zmiana – Bogna Świątkowska przedstawia najciekawsze i najbardziej awangardowe projekty architektoniczne. Towarzyszy jej wicedyrektor Muzeum Warszawy, krytyk architektury – Jarosław Trybuś oraz goście programu: architekci Antoni Domicz, Natalia Paszkowska, Maciej Siuda, Jola Starzak i Dawid Strębicki a także profesor Małgorzata Omilanowska i krytyk architektury Grzegorz Piątek.