Książki na jesień

– Książki są zawsze ważniejsze od ich autorów. Czasami poznanie pisarza bardzo go demistyfikuje – uważa Eustachy Rylski.