Kryptonim MUZEUM - Szlak Amii Krajowej

Prof. Wanda Półtawska (ur. 1921) po wybuchu II wojny światowej wraz z grupą harcerek włączyła się do walki konspiracyjnej jako łączniczka, uczestnicząc jednocześnie w tajnym nauczaniu. W lutym 1941 aresztowana przez Gestapo i więziona na Zamku w Lublinie, a następnie wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbruck, gdzie stała się ofiarą eksperymentów pseudomedycznych. Uwolniona przez wojska amerykańskie 7 maja 1945.