Kryptonim MUZEUM - Szlak Amii Krajowej

Badając podróżną skrzynię ojca Adama Studzińskiego możemy prześledzić przebieg jego wojennego szlaku. Niezwykła osoba duchownego-generała pozwala nam lepiej zrozumieć, jak wyglądało codzienne życie i walka żołnierzy-tułaczy.