Kryptonim MUZEUM - Szlak Amii Krajowej

Historia obozu w Auschwitz przez pryzmat rodziny Grodeckich oraz listów Stanisława Grodeckiego do żony Marii z lat 1943 - 44, przechowywanych w Muzeum AK w Krakowie, opowiedziana przez ich córkę Barbarę Wilkosz. Stanisław Grodecki był ż