Kryptonim MUZEUM - Szlak Amii Krajowej

Historia radiostacji „Wisła”, która funkcjonowała w okolicy Krakowa. Nadajnik radiowy musiał być w nieustannym ruchu, aby uniknąć namierzenia urządzenia przez okupanta. Dowódcą II grupy osłony radiostacji „Wisła”