Kryptonim MUZEUM - Szlak Amii Krajowej

Major Stanisław Szuro, rocznik papieski, urodził się w 1920 roku. Jako młody chłopak uczestniczył w Kampanii Wrześniowej 1939 roku. W latach 1942-56, z krótkimi przerwami, był więźniem kilku obozów hitlerowskich i komunistycznych. Podczas niemieckiej okupacji zaprzysiężony w organizacji Służba Zwycięstwu Polsce. Brał udział w kolportażu prasy konspiracyjnej. Po wyjściu z więzienia ukończył historię i pracował jako nauczyciel.