Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie przeznaczenia. Według koncepcji przeznaczenia losy człowieka są z góry określone. Czy można uciec od przeznaczenia?