Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie cudu. Czy każde doświadczenie paranormalne, wykraczające albo poza zdolność rozumienia, albo poza reguły rządzące światem empirycznym, powinniśmy określać mianem cudu?