Kronos

W odcinku debata o narkotykach. Każda kultura ludzka zna praktyki przekraczania świadomości. Zazwyczaj były one regulowane rytualnie i ograniczone w czasie. Rozmaite formy upojenia stanowiły jedną z możliwych dróg przybliżenia się do sfery sacrum. To, co człowiek poznał w stanie odmiennej świadomości, pod przywództwem szamana, stawało się potem wiedzą wykorzystywaną również w trzeźwym życiu. Nasza kultura też korzysta z narkotyków. Stanowią one modę, niemal obowiązkowy rytuał inicjacyjny do dorosłego życia, który paradoksalnie opiera się na odrzuceniu obowiązków i odpowiedzialności, jakie życie dorosłe ze sobą przynosi. W pustym miejscu sacrum narkotyki spełniają teraz funkcję oddalania od własnej świadomości. Kto z nich korzysta, poszukuje już nie wiedzy, ale ucieczki od świata i ryzykownej zabawy. O powszechnej obecności narkotyków w naszym społeczeństwie, mechanizmach ich działania oraz ich znaczeniu kulturowym Piotr Nowak i Ivan Dimitrijević rozmawiać będą z Piotrem Popikiem, Maciejem Sikorskim oraz Tomaszem Gabisiem.