Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie jeden z najbardziej znanych dramatów Williama Shakespeara − „Hamlet”. Wszyscy znamy najpopularniejszy monolog zaczynający się od słów „Być albo nie być”. Czyżby Shakespeare niczym mędrzec grecki doprowadził do perfekcji sztukę zadawania pytań? Czy jest w ogóle sens szukać na nie odpowiedzi? Może lepiej zastanowić się, co one znaczą? O co i kogo oraz jak pytają?