Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie cynizmu. Według cyników nie istnieją „wyższe wartości”, „wzniosłe cele” czy ideały. Powszechnie przyjmuje się, że postawa cyniczna jest czymś nagannym, gorszącym? Dlaczego tak jest?