Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie cynizmu. Według cyników nie istnieją „wyższe wartości”, „wzniosłe cele” czy ideały. Powszechnie przyjmuje się, że postawa cyniczna jest