Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie przemocy. Szukają odpowiedzi na pytania: czy przemoc jest tak samo nieodzownym składnikiem życia społecznego jak tlen? Kiedy odwołujemy się do przemocy? Czym jest przemoc prawa, a czym zaś pozaprawna nieusankcjonowana forma? Czy można zbudować skuteczną zaporę przeciwko przemocy i czy może nią być miłość?