Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie przemocy. Szukają odpowiedzi na pytania: czy przemoc jest tak samo nieodzownym składnikiem życia społecznego jak tlen? Kiedy odwołujemy się do przemocy? Czym jest prze