Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie sumienia. Powszechnie uważa się Sokratesa nie tylko za twórcę filozofii, ale także za wynalazcę sumienia. Miałoby ono być arbitrem, którego wszędzie ze sobą zabieramy do sypialni, na napad czy na najbardziej beztroskie wakacje. Czym jest sokratejski daimonion i czy może uchodzić za archetyp dzisiejszego sumienia? Dlaczego zamiast mówić nam o tym co czynić przystoi sokratejski daimonion przestrzega nas przed tym jedynie czego czynić nie wolno?