Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie sumienia. Powszechnie uważa się Sokratesa nie tylko za twórcę filozofii, ale także za wynalazcę sumienia. Miałoby ono być arbitrem, którego wszędzie ze s