Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie wierności. Wierność oznacza właściwość etyczną postępowania ludzkiego, polegającą na dotrzymywaniu słowa, obietnic, przywiązaniu do pewnych zasad, reguł, norm. Na ogół myśląc o wierności, przychodzi nam przede wszystkim na myśl najbardziej oczywista, wierność, której domagamy się w stosunkach między kobietą a mężczyzną. Wierność oznacza także, wierność samemu sobie, wierność ideom.