Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie wierności. Wierność oznacza właściwość etyczną postępowania ludzkiego, polegającą na dotrzymywaniu słowa, obietnic, przywiązaniu do pewnych zasad, reguł, norm. Na og&o