Kronos

Co to znaczy brać na siebie odpowiedzialność? Dlaczego zawsze winien jest ktoś inny, nigdy ja sam? Profesor Piotr Nowak oraz zaproszeni do studia goście: politolog i polityk Jadwiga Emilewicz, filozof ks. Jan Sochoń, medioznawca Katarzyna Bąkowicz i