Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie bluźnierstwa. Rozmówcy postarają się znaleźć odpowiedź m.in. na pytania: Czy profanacja jest szczególnie odrażającą formą bluźnierstwa? Czy można przeciw