Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie bluźnierstwa. Rozmówcy postarają się znaleźć odpowiedź m.in. na pytania: Czy profanacja jest szczególnie odrażającą formą bluźnierstwa? Czy można przeciwstawić się jej bluźnierstwem odzwierciedlonym, wykrzyczanym? Skoro bluźnierstwo zakłada pewien aktywny sposób sprzeciwu, rebelię wobec ludzi i Boga, to czy praktyki magiczne nie prowadzą z istoty swojej do aktów bluźnierczych?