Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi dyskutuje na temat tańca. Taniec jest jedną z najstarszych sztuk, nierozerwalnie związaną z życiem ludzkim. Czy taniec to tylko układ rytmicznych ruchów ciała, skoordynowanych zazwyczaj