Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie zarazy. Zaraza oznacza masową chorobę zakaźną, epidemię. Oznacza też walkę ze zjawiskiem trudnym do zwalczenia. Jak zwalczano zarazę w średniowieczu i czasach pó