Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie uznania. Co to znaczy uznanie? Pojęcie ma wiele znaczeń. Może oznaczać aprobatę, docenienie jakiejś osoby lub jej działań. Oznacza również szacunek, podziw, pow