Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie „twarz”. Czy człowiek posiada wiele twarzy? Kiedy człowiek traci twarz? I czy traci ją nieodwracalnie?