Kronos

Tematem tego odcinka są starożytni. Od starożytnych różni nas koncepcja czasu, pojęcie naturalnej wolności i równości, stosunek do historii, pojęcie godności każdej osoby, niezależnie od jej statusu, płci, cnoty. Od starożytnych odr&oac