Kronos

Tematem tego odcinka są starożytni. Od starożytnych różni nas koncepcja czasu, pojęcie naturalnej wolności i równości, stosunek do historii, pojęcie godności każdej osoby, niezależnie od jej statusu, płci, cnoty. Od starożytnych odróżniają nas religia, technologia, samo pojęcie tego, co poznawalne. Od starożytnych jesteśmy mądrzejsi, ponieważ dla nas nic nie jest zaczarowane i ponieważ o wiele lepiej od nich zdolni jesteśmy rozróżnić mit od prawdy. Tak nam się wydaje. O starożytnych i naszym do nich stosunku Piotr Nowak i Ivan Dimitrijević dyskutować będą z Jerzym Kopanią, Pawłem Stępniem oraz Andrzejem Serafinem.