Kronos

Tematem odcinka jest muzyka w jej najszerszym znaczeniu. Prowadzący program Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi rozmawia o muzyce Bacha, Beethovena, Chopina, Haydna. Jest to program o nich wszystkich naraz i o każdym z osobna. Rozmówcy szukają odpowiedzi na szereg pytań: Dlaczego Bach musiał czekać na swoje odkrycie aż sto lat? Podobnie Vivaldi. Czym jest muzyka na tle innych sztuk? Czy technika zmieniła odbiór muzyki? I czy przez nią sztuka ta stała się bardziej egalitarna?