Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie chaosu. W mitologii greckiej chaos to uosobienie próżni pierwotnej. Pierwotny stan egzystencji, z którego pochodzili pierwsi bogowie. Jak postrzegamy cha